Du er her: Bestyrelsesprofil > Værdier & holdninger

Værdier & Holdinger

  

Succesfuldt samarbejde i bestyrelsen er baseret på tillid, åben dialog og loyalitet overfor virksomheden. Derfor her lidt mere om "hvem er jeg".

Habilitet
Jeg har ingen væsentlige økonomiske ejerandele i andre virksomheder end i mine egne.

Ren straffeattest
Jeg har en ren straffeattest, der gerne forevises mod forlangende.

Værdier
- Tænk positiv og konstruktivt for: Tanker bliver til ord, der bliver til holdninger, som påvirker vore handlinger. 
- A
ndelen af kvinder i danske bestyrelser er for lille og afspejler ikke de kompetencer, der er til rådighed.
Da jeg har fulgt debatten i 10 år, har jeg nu skiftet holdning: Der skal lovreguleres på området. Alle undersøgelser viser at diversitet i ledelsen og bestyrelsen (herunder kønsforskellighed) giver bedre bundlinje hos virksomheden og dermed udgår bedre værdiskabelse fra bestyrelsen. Der skal lovgives i forhold til virksomheders regnskabsklasser (størrelse) og selskabsform (A/S, ApS mv.). 
- Tilsvarende skal der sikres kønslighed i lederudvik-lingsprogrammerne i virksomhederne, så kvinder får topposter og rekrutteringsgrundlaget til bestyrelserne bliver så stort som mulight, når kvalifikationer skal rekrutteres til bestyrelsen.
- At arbejde er min hobby. Jeg er altid til rådighed for ledelsen og bestyrelsen.  

 

 

 


 samarbejde bremer-musikant

Tillid i samarbejdet 

Small Christel Kniep

 

handshake.jpg

 

Copyright © 2021 - Xpansion   |   Tevringevej 39   |   DK - 5462 Morud   |   Tlf. +45 4093 6622   |   info@xpansion.dk