Du er her: Bestyrelsesarbejde > Værdi af bestyrelsesarbejde

Lovgrundlag og værdi af bestyreslen

Lovgrundlag for bestyrelsesarbejde i Danmark

Bestyrelsen som en kilde til værdi
Se artikel her. Download pdf-fil

 

Bestyrelsesarbejde i EU 
Se notat her. Download pdf-fil...


Norden

Se  Nordens Corporate Government  model

 

Succes som bestyrelsesmedlem?  
Se 10 anbefalinger til at være et succesfuldt bestyrelsesmedlem 
Se anbefalinger her. Download pdf-fil

corporategovernancechart1

Forudsætninger for at bestyrelsen skaber værdi

Struktur
For sikre at fokus på bestyrelsesmødet er: Strategi og drøftelser om driften, så skal mødet være med dagsorden og andet materiale, som er udsendt i god tid fordi: Den værdiskabende bestyrelse kommer velforberedt til møderne, og mødestrukturen lægger op til at sparre med direktionen på strategiske emner og udfordringer. Møderne følger årshjulet. Se eksempel på opgaverne i årshjulet nedenfor.

Sammensætning
Med den professionelle bestyrelse menes en bestyrelse sammensat af fagkompetencer indenfor f.eks. Teknik, jura, salg, økonomi, HR. Ved sammensætning af bestyrelsen bør det hertil overvejs om differentiering på alder, etnicitet og køn blandt bestyrelsesmedlemmerne kan tilføre ekstra værdi ved i bestyrelsen at repræsentere f.eks. et godt internationalt markedskendskab via etnicitet, et indkøbsmønster via alder og køn – kort sagt viden som kan supportere virksomhedens strategi.

Information
For at al information om virksomheden ikke tilgår bestyrelsen fra direktionen alene, anbefaler jeg at bestyrelsen laver en plan for hvilke parter, der skal inviteres med møderne som f.eks. i april måned deltager regnskabschefen og revisor ifm. årsregnskabsafslutning, i september deltager salgschefen med markedsvurdering for det kommende budgetår.   Bestyrelsen har kontrolansvar og derfor er flere kilder til information vigtig. Det er ikke at vise direktionen mistillid, det er ansvarligt bestyrelsesarbejde.

 

Bestyrelsens århjul 
Dette er et ekspempel på bestyrelsens aktiviteter i løbet af året.

Kommunikation, tillid og kemi
Tonen og omgangsformen er vigtig for bestyrelsesarbejdet. Den skal være tillidsfuld og proaktiv.  Bestyrelsesmedlemmerne skal sætte sig selv i spil og bidrage aktivt i dialogen.

 

Copyright © 2021 - Xpansion   |   Tevringevej 39   |   DK - 5462 Morud   |   Tlf. +45 4093 6622   |   info@xpansion.dk