Du er her: Bestyrelsesarbejde > Corporate Governance

Corporate Governance

Corporate Governance-anbefalingerne
Corporate Governance er de danske anbefalinger for god og etisk selskabsledelse.
De er specielt rettede mod børsnoterede virksomheder, men der er tale om anbefalinger, som virksomheden og dens bestyrelse kan vælge at rette sig efter - uanset størrelse og ejerform. Anbefalingerne angår regnskabspraksis, åbenhed om informationer - herunder gager.

Formålet med anbefalingerne er sikre omverdenens tillid til virksomheden ved gennemsigtighed i informationer for aktionærer og interessenter. Samtidig er det formålet at få sammensat en øverste ledelse / bestyrelse, der har rammerne til at varetage bestyrelsens lovpligtige funktioner.

Anbefalinger for etik og god selskabsledelse
Læs anbefalingerne, 
klik her
Eller download de danske anbefalinger som pdf-fil her. 

Anbefalinger vedrørende måltal, politikker for kønssammensætning og CSR
Store virksomheder anbefales at angive mål for kønssammensætningen i bestyrelsen, hvis det underrepræsenterede køn udgør <40%.
Se også regnskabslovens 
§ 99a, der stiller krav om rapportering om samfundsansvar - CSR. Se her...

man-woman-sky

 

 

 

Copyright © 2021 - Xpansion   |   Tevringevej 39   |   DK - 5462 Morud   |   Tlf. +45 4093 6622   |   info@xpansion.dk